Den ofantliga Rosabel delar åsikterna

SKÖN STUND. En läshörna i klassrummet fungerar som garant för sköna lässtunder i Kullo skola åk 1 och 2. Tillsammans med läraren Sussi Backman läser och analyserar eleverna de svenskspråkiga böckerna som är nominerade för Runeberg Junior-priset.Bild: Robin Halttunen

Första- och andraklassarna i Kullo skola består av ett läsglatt gäng. Eleverna har med iver åtagit sig uppdraget som läsjury inför Runeberg Junior-priset, som i år delas ut för andra gången.