Den nya bokbussen rullar fram med färg och glädje

GRAFISK. Borgås nya bokbuss blir en glad färgklick på vägarna. Jenni Tuominens och Jukka Pylväs färgstarka förslag vann både juryns och allmänhetens gillande. Bild:

Borgås nya bokbuss förverkligas enligt konstnären Jenni Tuominens pigga och färgglada förslag. Det gillades av allmänheten och uppfyllde juryns kriterier bäst.

Borgå stadsbibliotek bad tre lokala konstnärer om förslag på hur bokbussens yttre kunde se ut. Idéskisserna gjordes av Ylva Holländer, Nelli Nio och arbetsparet Jenni Tuominen och Jukka Pylväs, och de sist nämndas förslag var det som både allmänheten och juryn gillade mest.

– Juryn eftersträvade en illustration som är grafiskt tydlig samt glad och intressant. Den ska också väcka uppmärksamhet och tilltala så många invånargrupper som möjligt, säger Malin Hollmén, chef för bibliotekstjänsterna i Borgå och medlem i bokbussjuryn.

Hollmén säger att juryn också såg det som viktigt att bokbussen är tidsenlig, att den står sig med tiden och syns bra både då bussen är i trafik och då den står stilla.

Jenni Tuominen beskriver sin busslook som färgrann och grafisk, och ser gärna att bokbussen blir ett positivt inslag i stadsbilden som dessutom är lätt att känna igen.

– Med mitt förslag vill jag ge glädje åt både bokbussens kunder och de som ser bussen köra förbi, säger hon.

Idéskisserna för Borgås nya bokbuss var i januari utställda på huvudbiblioteket och i bokbussen, allmänheten kunde också titta på och kommentera förslagen i Team Porvoo-appen. Allmänheten fick också välja sin favorit.

I juryn satt, förutom Malin Hollmén, grafikern Ari Lakaniemi, rektorn för Borgå konstskola Leena Stolzmann, chefen för stadens kulturtjänster Susann Hartman, bokbusschauffören-funktionären Tom Karlsson och en ung konststuderande samt bokbusskunder i olika åldrar.

Konstnären gör ännu på juryns begäran vissa färg- och figurförändringar. I augusti 2020 rullar den nya bokbussen fram med färg och glädje på vägarna.