Den här nykomlingen trivs vid våra stränder

Den kortfingrade tångräkan är en nykomling som snabbt blivit rätt vanlig i våra vatten. Räkan har ökat explosionsartat i antal under senare år och trivs i algbältet vid stränderna.

En nykomling som verkar trivas mycket bra i sitt nya hemland är den kortfingrade tångräkan, Palaemon elegans. De första observationerna i Finland är från 2003 och några år senare fanns räkan också i Finska viken. Nu är den relativt frekvent.

– För några år sedan kunde man se enstaka exemplar av den kortfingrade tångräkan, men nu finns det rikligt av dem, till och med tio stycken per kvadratmeter, säger biologen och forskaren Mikael Henriksson vid föreningen Vatten- och luftvård i östra Nyland och Borgå å.

– Jag blev lite överraskad över hur mycket det finns av dem, de verkar ha hittat sitt Eldorado här.

Den kortfingrade tångräkan lever i området kring Medelhavet, Svarta havet och Kaspiska havet och från Medelhavet norrut längs den europeiska kusten.

– Salthalten i Kaspiska havet och Svarta havet är liknande som hos oss, och det kan vara en orsak till att den kortfingrade tångräkan trivs här, säger Henriksson.

Eventuellt kan den varma sommaren också ha bidragit till att arten förökat sig så mycket men det förklarar inte ökningen över tid.

Trivs i algbältet

Den nya räkan lever i klart vatten i algbältet vid stränderna, inne bland algerna och tången.

– Det intressanta med den är att den backar undan när man kommer nära för att komma fram igen när man tar ett steg bort.

Det finns två arter av räkor sedan tidigare i våra vatten. De är sandräka, Crangon crangon, och den hos oss vanligare tångräkan, Palaemon adspersus.

– Man kan hitta den lite längre ut i skärgården där vattnet är klarare än i vikarna. Räkorna är ganska stora och man kan se dem med blotta ögat, säger Henriksson.

Den kortfingrade tångräkan blir upp till sex centimeter lång och påminner om vanlig tångräka förutom att den har en tydligare tigerrandig teckning över kroppen. Den kortfingrade tångräkan har också relativt stora blå teckningar framför klorna. Den kallas också elegant tångräka eller tigerstrimmig tångräka.

Antagligen har arten kommit hit med fraktfartyg.

– Det kommer ungefär en invasiv art per år till Finland, säger Henriksson. Det är mycket.

En invasiv art är en främmande art som har spridits från sitt naturliga utbredningsområde till nya områden antingen avsiktligt eller oavsiktligt.

Ingen farlig räka

En främmande art som kommer hit och som trivs och förökar sig kan vara en risk om den blir så livskraftig att den konkurrerar ut våra egna arter. Den kortfingrade tångräkan klassas inte som en farlig art och man behöver inte oroa sig över att antalet kortfingrade tångräkor ökat så snabbt.

– Det är fredliga djur, det är ingen fara för den som badar, säger Mikael Henriksson.

– Östersjön har en låg biodiversitet. Det är ett relativt ungt hav och det finns ledigt utrymme för en ny art att etablera sig och finna föda.

Finland har skrivit under ett avtal där man förbinder sig att införa praxis så att risken för att invasiva arter sprider sig via fartygens barlast.

– När det kommer en invasiv art är det en ekologisk rulett. Förr eller senare kan det komma en som rubbar våra ekosystem. Forskarna och biologerna har redan länge varnat för det, säger Henriksson.