Den gode medieborgaren

För att återställa trovärdigheten och ”objektiviteten” hos Yle har man i öppenhetens tecken gått ut med att verksamheten skall granskas.

Walter Lippmann, en av de mer kända journalisterna genom tiderna, skrev under 1920-talet om det ouppnåeliga idealet av en upplyst medborgare och om oförmågan hos nyhetsmedierna att hjälpa medborgarna att uppnå en nödvändig kompetens för att idka ett gott medborgarskap.

Bland de uttryck som Lippmann myntade hittas stereotypier och att tillverka samtycke. Stereotypier, menar han, är att grunda sina bedömningar på ogranskade förutfattade meningar och åsikter. Att tillverka samtycke beskriver hur makten, genom att ljuga och bedra, styr folket dit man vill. Lippmans misstro till medborgarens förmåga att agera i frågor som berör demokrati, ledde till att han förespråkade ett teknokratiskt styre. Lippmann drar slutsatsen att då medborgarna saknar en känsla för objektiv verklighet och utsätts för stereotypier och manipulation av ledarna i samhället förblir en deliberativ demokrati en ogenomförbar dogm.

Vilket blir då vårt ansvar som goda medborgare när det har visat sig att vi inte kan lita på vår intuition för att hantera världen som den gestaltas i medierna? Risken finns att vi utsätter oss för självbedrägeri och en form av maktspel som vi inte kan kontrollera. Lyckligtvis har vi i Norden starka public service bolag, NRK, DR, SVT, RUV och Yle. Public service skall vara till allmänhetens nytta. Yle har inga kunder, dess uppdrag är att ge oss medborgare den information vi behöver för att fatta bästa möjliga beslut i aktuella angelägenheter. Men samtidigt har det nu varit turbulens på Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsredaktion. Chefredaktören har kritiserats hårt för hur han behandlar aktuella ärenden som berör statsministern. För att återställa trovärdigheten och "objektiviteten" hos Yle har man i öppenhetens tecken gått ut med att verksamheten skall granskas.

Samtidigt blev det under förra veckan tydligt att regeringen vill ändra på lagstiftningen för Yle för att på så vis få ett större inflytande i verksamheten. Därmed blir Lippmanns tankar oroväckande aktuella i dag. Det vi som medborgare kan göra är att förhålla oss kritiska till det vi tar till oss via nyheterna och enligt bästa förmåga inte låta oss manipuleras av medierna eller politikerna. Därtill kan vi i valen rösta på dem vi verkligen vill se styra landet.

John Grönvall magister i datateknik och jobbar som lärare i medier och kommunikation på Arcada

Mer läsning