Den dödförklarade östra Kustbanan lever – även Lovisa stad satsar nu mer pengar på järnvägsspåret

Frågan om tågbanan är den enskilt största framtidsfrågan för Lovisanejden och hela Östnyland, säger Otto Andersson i Lovisa. Bild: Kristoffer Åberg

För Lovisa stad handlar den östra Kustbanan om mycket mer än att förkorta restiden för pendlare till huvudstadsregionen. Därför verkar nu Lovisa stad helhjärtat gå in för att solidariskt med Kotka och Fredrikshamn bidra med ytterligare cirka 3 miljoner euro för att förverkliga kustbanan.

Förra veckan slog fullmäktige i Kotka fast att staden är villig att satsa ytterligare 16,3 miljoner euro i tilläggsmedel för att trygga planeringen av kustbanan, trots att Kommunikationsministeriet ti...