Den bästa stenen hittas i Lovisa

GROP. Arbetsplatschef Ilkka Rantala brukar stå på klippan för att få en överblick. Bild: Max Nyberg

Bergtäkten i Forsby har varit i användning sedan 1987. Här hittar man sten av bästa kvalitet.

I en undangömd sänka i närheten av Forsby gård ligger ett område som spelat en överraskande stor roll i det moderna Finlands infrastruktur. På de här tjugo hektaren har maskinerna kört sedan slutet av 1980-talet, och härifrån har man transporterat material till allt från Borgå motorväg till västmetron.

Det handlar om en mycket gammal produkt: sten. Och nyligen visade sig stentaget i Forsby igen vara aktuellt när NTM-centralen konkurrensutsatte reparationer av riksväg 6 mellan Forsby och Pockar.

Få klagomål

Platschef Ilkka Rantala har jobbat här sedan 2002. Han konstaterar att inget egentligen blivit annorlunda sedan dess. Sten är sten, och trots att datorer och digitalisering börjat skymta också i den här branschen så handlar egentligen inte om annat att omvandla berg till sten och vidare till kross och stendamm.

I Just vägbyggen är det viktigt att stenen är av rätt storlek - högst sexton millimeter - och av rätt form.

Det betyder sprängämnen, stenkrossar och tunga fordon. Och, oundvikligen, damm.

– Men vi har bara fått två klagomål på vibrationer och damm under mina år. Folk brukar vara pigga på att klaga, men här har det varit underligt lugnt.

Just nu står verksamheten på stenkrossen stilla. En jättehög med stora färdigt sprängda stenar väntar på att verksamheten kommer i gång igen. I andra högar ligger stenar av olika storlek och för olika ändamål. En del är större och kommer att hamna mellan spåren på västmetron, andra är mindre och rundare och kommer så småningom att hamna på någon väg, sannolikt just riksväg 6.

DAMM. Bergtäkten är tjugo hektar stor. Just nu är det paus i arbetet. Bild: Max Nyberg

Stora maskiner med stillastående transportband står tysta och väntar på att arbetskarlarna återvänder för nästa arbetsrunda i början av juli

I det skedet har man producerat mellan 70 000 och 80 000 ton färdigt material. Rantala påpekar att det inte är vilka stenar som helst.

– I Just vägbyggen är det viktigt att stenen är av rätt storlek - högst sexton millimeter - och av rätt form. Vi jobbar bort alla vassa kanter med en maskin kallad kubisator.

Ovanligt område

Regeringen satsar 300 miljoner euro på att förbättra vägnätet.

På listan finns också östnyländska vägar.

Lappträskvägen, Riksväg 6 och Drägsby bro är några exempel.

Stenen som används i asfalten på riksväg 6 tas från Forsby.

Uppe på klippan som överblickar stentaget pågår däremot verksamheten för fullt. Här håller NCC på med sin del av jobbet - asfaltstillverkning i en mobil fabrik. Här tar de stenarna som Destia tillverkar och gör själva slutprodukten som hamnar som vägunderlag.

Forsby stenkross är överraskande viktig för södra Finlands infrastruktur. Stenen här är av så kallad klass 1 - den bästa möjliga och den enda som är tillräckligt slitstark för vägar med mycket trafik. Därför har den tidigare hamnat på motorvägen till Borgå och, nu senare, Kotka. Nu hamnar den också på de tjugotre kilometrarna som NCC bygger från Forsby till Pockar.

– Det är otroligt svårt att hitta områden med den här stenkvaliteten i Finland, särskilt i närheten av Helsingfors där de flesta projekt äger rum. Vi har ett annat i Hyvinge, säger Rantala.

Meningen är att fortsätta ta sten i området ännu i några år, åtminstone så länge som hyreskontraktet med Forsby gård är i kraft. Vad som händer sedan är oklart.

– Men det är väl upp till Forsby gård att bestämma vad området används till sedan.

ASFALT. NCC jobbar nu på området där de tillverkar asfalt. Bild: Max Nyberg

Mer läsning