"Den 23 åker jag i väg vare sig bussen är fylld eller inte"

BOK VID BOK. Henrik "Fille" Ramsay och Danielle Backstöm får stå i när alla sjutusen volymer ska radas tillbaka i hyllorna. Men de räknar med att få lite hjälp under veckan. Bild: Kristoffer Åberg

I mitten av förra veckan fick Lovisa tillbaka sin bokbuss efter reparationen och på fredagen inledde bibliotekschef Danielle Backstöm och föraren Henrik "Fille" Ramsay arbetet med att fylla på hyllorna. Fille är ivrig att igen komma ut på vägen.

– Vi är nästan klara med den finskspråkiga skönlitteraturen för vuxna, och månne vi inte tar itu med faktalitteraturen härnäst.

Bibliotekschef Danielle Backström drar en transportkärra lastad med svarta plastlådor fyllda med böcker in i bokbussen via en provisorisk landgång. Biblioteksmaterialet har förvarats i det gamla daghemmets förråd som ligger i samma byggnad som Pernå bibliotek. Tre av hyllorna är redan påfyllda men de flesta gapar ännu tomma.

– Böckerna radas in i bokstavsordning enligt deras klass, men vi har också tidningar, tidsskrifter, DVD:er och talböcker i bokbussen. Sammanlagt handlar det om närmare sjutusen volymer, säger Fille medan han lyfter upp böcker ur lådorna, torkar av dem med en duk och lägger dem i hyllan.

– Det är bra att torka av böckerna när man har chansen. Dammet i bokbussen är lite klibbit så det kan inte bara blåsas bort. Jag tror det beror på att det kommer in kall och lite fuktig luft när dörrarna är öppna, fortsätter Fille.

Lovisaborna har saknat sin bokbuss men snart är väntan över.

– En del har till och med ringt och frågat att "när ska du börja köra, vi saknar dig så". Nå, den 23 oktober kör jag i väg vare sig bussen är fylld eller inte. Fast jag är säker att vi klarar det, i värsta fall får vi göra lite längre dagar under veckoslutet.

Olyckan

Den 31 maj i år körde en personbil in i bokbussens framparti och orsakade stora skador.

– Allt nedanför golvet i fronten och fram till hjulaxlarna blev till mos, säger Fille som också då satt bakom ratten.

Med sig hade han sin tilltänkta sommarvikarie, och till all lycka klarade sig båda utan skador.

– Min vikarie var inte från Lovisa, så jag sade åt henne att staden verkligen gör skäl för sin slogan, "liten stad, stora upplevelser", mins Fille.

Han tar fram sin telefon och visar en bild på hur det såg ut inne i bussen efter olyckan.

– Alla böcker längs ena sidan föll ner från hyllorna. Jag var orolig att bussen skulle välta men till all lycka hölls den upprätt.

Han tillägger att händelsen inte satt några större spår i hans körande förutom att han nu för tiden genast blir på sin vakt när han ser en bil komma körande i hög hastighet.

– Det gäller också när jag kör min personbil.

Efter olyckan väcktes frågan om bussen alls skulle kunna repareras, men enligt Fille handlade det om onödiga spekulationer.

– Så här stora fordon kan alltid repareras. Bussen fick vänta i ungefär en månad i Lovisa innan den fördes till tillverkaren Kiitokori i Kausala. Där tog man itu med reparationerna den 15 augusti.

Nu syns det inga spår av olyckan på bussen, men Fille säger att om man tittar noga på frampartiet i en viss belysning så ser man att lackeringen där är mer glänsande.

Den nuvarande bokbussen invigdes i slutet av 2010 och Fille räknar med att den ännu har många år och kilometrar framför sig.

– Vår förra bokbuss blev tjugofem år innan vi blev av med den. Modern teknik är ju knappast lika hållbar som den gamla men antagligen har vi kvar den här bokbussen i åtminstone tio år till.

Mer läsning