Demonstration mot avverkning i Lappträsk

PROTEST. "Man har inte råd med onödig avverkning i södra Finland." står skrivet på demonstranternas banderoll. Bild: Luontoliitto

Naturskyddarna anser att avverkningen i Lappträsk är onödig.

Demonstranter demonstrerade på tisdagen mot Naturresursinstitutets avverkning i genreservskogen i Lappträsk.

– Luke (Naturresursinstitutet) har inte lyckats motivera avverkningens nödvändighet. Det handlar om en oersättelig skyddsplats för arterna i skogen. Till exempel är förekosten av allt sällsyntare av gamla skogars fågelarter och svampar av släktet Aphyllophorales av toppklass för förhållandena i södra Finland, säger Hanna Jauhiainen som är ordförande för Luonto-Liittos skogsavdelning i ett pressmeddelande.

Hon anser med andra ord att avverkningen är onödig och som sådan borde den avslutas.

Enligt Luonto-Liitto har man redan länge varit oense om hur statens skog i Lappträsk borde skötas. En del av skogen är genreservskog med syftet att bevara grangenernas mångfald. Under hela 2015 försökte Luonto-Liitto och Naturresursinstitutet underhandla om avverkningarna man man kunde inte komma överens.

Mer läsning