Demokratin har talat, låt oss gå vidare nu

Bygg högt, byggt tätt, bygg stadens nya centrum. Historien utvisar om dagens beslut var de rätta.

Kommer du ihåg diskussionen kring västra åstrandens "fågelholkar" i början av 2000-talet? Planerna på en modern trästad med återspegling i gamla träbyggartraditioner var omtvistade, till och med hånad...