Demokrati och öppenhet hör ihop

Uppgiften som bildningsdirektör i Borgå är en viktig post. Därför har invånarna rätt att få veta vilka som söker jobbet.

Bildningsdirektören leder totalt 1 700 personer som arbetar inom bildningssektorn och ansvarar för skolor och daghem, såväl väggarna som det pedagogiska innehållet. Så när staden bland tjugo sökande i...