Delvis bilfritt i stadskärnan – försök aktuella i Borgå i sommar

NÄSTAN BILFRITT. Går allting enligt planerna blir Biskopsgatan i sommar så gott som bilfri mellan Mannerheimgatan och Lundagatan. Bussar och taxibilar får köra, samma gäller dem som har rätt att använda invaparkeringsrutorna. Bild: Kristoffer Åberg

Borgå planerar att på försök vika delar av Biskopsgatan, Kyrkogatan och Ågatan för fotgängare och cyklister. Det handlar om ett sommartest.

– Staden jobbar med saken just nu, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz som påpekar att man inte bara kan stänga gator utan vidare.

Det gäller att försäkra sig om att trafiken löper alla fall.

Borgå beställde som bekant i fjol en översiktsplan för centrum av arkitektkollektivet Uusi kaupunki och WSP Finland, det senare ett konsultbolag inom samhällsbyggnadssektorn med fokus på teknik och analys.

I denna plan är trafiklösningarna biffen. Stadskärnan fredas för fotgängare och cyklister. De flesta gator förvandlas till långsamgator eller cykelgator. Bilarna får inte portförbud men hamnar i underläge.

Testa kan man alltid

Till planen hör också försök som är lätta att verkställa och som inte kräver stora ekonomiska satsningar.

– De test vi nu planerar är sådana, vi bygger inte om några gator utan lägger bara ut några vägmärken, förklarar trafikingenjör Hanna Linna-Varis.

Hon konstaterar att de exakta förslagen ännu inte är utarbetade men tanken är att stadsutvecklingsnämnden så fort som möjligt ska få dem på sitt bord.

Till försöket hör att Biskopsgatan blir ett slags gågata mellan Mannerheimgatan och Lundagatan. Linna-Varis vill egentligen inte använda ordet gågata, eftersom bussar och taxibilar nog ska ha tillträde.

– Av allt att döma får man också köra till invaparkeringsrutorna.

De som parkerar nere i affärscentret Lundis källarvåning får också köra ut helt normalt till Biskopsgatan.

Så här har man alltså hittills tänkt sig, men beslut om saken finns ännu inte.

Möte i Gamla stan

Även Kyrkogatans trafik diskuteras och staden har redan haft ett möte tillsammans med invånarföreningen i Gamla stan. Ett nytt planeras och ordföranden Anton Frankenhaeuser hoppas på att få ett datum så fort som möjligt.

– Vi hade redan ett men mötet inhiberades och nu har vi inte hört någonting alls.

Invånarna på området har ju länge oroat sig över den livliga trafiken på speciellt Kyrkogatan och Mika Varpio (Gröna) har författat en fullmäktigemotion om saken.

Enligt Hanna Linna-Varis är tanken nu att på försök freda åtminstone en del av gatan för fotgängare och cyklister.

Vad som också diskuteras är att låta cyklisterna använda sig av Ågatan, mellan Alexandersgatan och Mannerheimgatan, så att man får cykla mitt på gatan. I översiktsplanen föreslås att alla andra gator i centrum utom Fredsgatan och delar av Runebergsgatan och Biskopsgatan i gramtiden förblir matargator. Alla andra omvandlas till långsamgator eller cykelgator.

Bilarna får inte portförbud helt men cyklister och fotgängare kommer först.

En nyhet är också att Borgå får ett sextiotal stadscyklar till sommaren.

Mer läsning