Dela dina Nickbyminnen

NICKBYMINNEN. Ett flygfoto taget över Nickby 1955. Bild: KSF Media arkiv

Invånarnas minnen är en viktig del av Nickbys historia och identitet. Sibbo kommun gör tillsammans med Aalto-universitetet en undersökning och önskar att så många som möjligt ska berätta vilka minnen de har av platser och gamla byggnader i Nickby.

– Vi samlar in såväl minnen som invånarnas bedömning av gamla byggnader och miljöområden i Nickby med hjälp av en enkät, säger kommunens planläggare Aino Kuusimäki.

Enkäten är öppen till och med den 26 juni i år. Den finns på adressen https://maptionnaire.com/sv/1153/

Blev du förälskad på någon plats? Har det hänt dig någonting roligt eller kanske genant på en viss plats? Minns du hurdant det var när du besökte en byggnad eller plats för första gången? I enkäten kan du berätta om alla slags minnen i anknytning till byggnader eller platser i Nickby. I slutet av enkäten kan du ta del av minnen som andra svarare har sparat.

Minnenas Nickby finns också på de sociala medierna. Diskutera på Twitter eller publicera din bild på Instagram med hashtaggen #muistojennikkilä. På Facebook kan du delta i diskussionen på sidan Cultural Planning Nikkilä.

Initiativtagarna tror att uppskattningen för bostadsområden, byggnader och platser växer när man delar sina minnen och upplevelser. Enkätsvaren används bland annat då Sibbo ska utveckla Nickby, i arbetet med utvecklingsbilden och i en doktorsavhandling där man undersöker och utvecklar metoder för digitalt deltagande i planläggningsarbetet. Dessutom har man som mål att utarbeta en publikation där minnena och fotona som samlats in presenteras.