FPA lyssnade inte – nu syns följderna

När den senaste tidens kaos på Folkpensionsanstalten kring behandlingen av utkomststödet hotar lämna människor utan mat och mediciner tvingas även kommunerna i östra Nyland rycka in. Där anser man att situationen är särskilt tragiskt eftersom problemen var uppenbara redan på förhand och hade varit möjliga att rätta till.

KAOS. Långa köer och förlängda behandlingstider blev resultatet när FPA tog över behandlingen av utkomststödets grunddel i början av året. FPA:s generaldirektör Elli Aaltonen har uppgett för Yle att hon räknar med att köerna minskar senast i april.
Oskar Skogberg
06.03.2017 17:10 UPPDATERAD 06.03.2017 17:13
– Utkomststödet har ett dåligt rykte, kritikerna anser att det är ämnat för människor som inte "ids" jobba. Men sanningen är den att utkomststödet för många människor är det enda alternativet. Och när många nu blir utan pengar på grund av problemen på FPA kan kommunerna inte lämna dem vind för våg utan måste bevilja dem tillfälliga stöd vilket belastar kommunernas ekonomi. Men alternativet skulle vara ännu värre: om folk inte har pengar till mat, mediciner och hyra leder det till sociala och hälsorelaterade problem som blir ännu dyrare för samhället.
Den här utläggningen står den ledande socialarbetaren i Sibbo Veli-Matti Ponkala för. Man kan lugnt säga att han inte applåderar sättet på vilket handläggningen av utkomststödets grunddel överfördes på FPA i början av året. Kommunerna har fortfarande rätt att besluta om förebyggande och kompletterande utkomststöd och det är via de här stöden man kan förhindra att de som väntar på beslut från FPA, eller alternativt väntar att deras besvär ska behandlas, inte drabbas av akut kassakris.

Bad om hjälp

På FPA har man insett problemen och målsättningen är att rekrytera trehundra nya anställda. Förra veckan skickade FPA också ut ett brev till kommunerna där man bland annat frågade om de kan "låna" ut personal för att försnabba behandlingen av utkomststödsansökningarna. Även socialväsendet i Sibbo har fått ett sådant brev och Ponkala beklagar att kommunen inte kan erbjuda annat än kalla handen.
– Rakt utsagt kan Sibbo inte avvara någon personal. Då flyttar problemen bara över från FPA till kommunen. Förmånshandläggartjänsterna har avvecklats och de tidigare handläggarna har flyttats över till andra uppgifter eller skaffat sig nya jobb.
Ponkala ser två huvudorsaker till problemen på FPA: personalen är underdimensionerad och dessutom oerfaren.
– I kommunerna arbetade sammanlagt tretusen människor med utkomststödet medan FPA ansåg sig klara samma uppgifter med 1 500 – 1 700 personer. Vad värre är rekryterades två tredjedelar av den här personalen mer eller mindre direkt "från gatan", endast en tredjedel bestod av kommunernas tidigare förmånshandläggare som hade erfarenhet av att fatta beslut om utkomststöd. Bland annat Kommunförbundet rekommenderade en helt annan dimensionering men FPA lyssnade inte.
Enligt Ponkala tar personalens brist på erfarenhet flera uttryck.
– Hur ska jag nu uttrycka det diplomatiskt ... En del av utkomststödsbesluten har avvikit från den vedertagna linjen i kommunerna och även socialsidan i Sibbo har fått "konsultera" FPA:s handläggare i sådana frågor som tyder på att deras utbildning inte varit tillräcklig.
FPA:s handläggare har fått mycket ovett över sig den senaste tiden och Ponkala vill ta dem i försvar.
– Problemen ligger inte hos personalen, den gör så gott den kan. Jag har hört att de anställda gör många övertidstimmar och att många fått skjuta fram semestern.
Ponkala vill lyfta fram ytterligare en dimension av att utkomststödet överförs på FPA.
– I Finland har situationen hittills varit den att endast kring 50 procent av dem som enligt lagen haft rätt till utkomststöd har ansökt om det. En orsak är att folk upplevt det som skamfullt att skilt lämna in en ansökan till kommunen. Men nu när FPA tagit över behandlingen kan man ansöka om utkomststöd i samma veva som man ansöker om till exempel barnbidrag eller moderskapspenning. Så vitt jag vet har antalet ansökningar om utkomststöd redan ökat och man kommer inte ifrån att det här leder till större utgifter för samhället.

Provkörning bevisade inget

I Borgå säger chefen för vuxensocialarbetet Anne Green att problemen på FPA sannerligen inte gått de kommunala socialarbetarna förbi.
– För socialarbetarna och socialhandledarna går en stor del av arbetstiden åt till att hjälpa folk som blivit utan sina utkomststödspengar. Många behöver hjälp med att klarlägga sin egen situation och alla är inte så starka att de själva förmår göra ansökningar och lämna in besvär.
Teija Hakulinen, ledande socialarbetare i Borgå, säger att staden så vitt hon vet inte fått någon förfrågan från FPA om att tillfälligt frigöra personal för att beta av utkomststödsansökningarna.
– Men ärligt talat har vi inga överloppsresurser. Däremot har vi namnen på flera tidigare förmånshandläggare vi kan rekommendera om vi får en förfrågan. Vi kommer antagligen att gå in på det här ämnet när vi träffar FPA:s representanter den 15 mars.
Hakulinen jobbade tidigare i Vanda där man år 2015 framgångsrikt provkörde förflyttningen av utkomststödsbehandlingen från staden till FPA.
– Då var det erfaret folk anställda av staden som skötte handläggningen. Men när övergången sedan genomfördes nationellt valde FPA att anställa och utbilda merkonomer i stället för att dra nytta av de tidigare kommunala handläggarnas kompetens och erfarenhet. Det var en stor besvikelse att FPA rekryterade så få av de kommunala förmånshandläggarna.
Hakulinen hoppas och tror att FPA förr eller senare lyckas bygga upp en fungerande organisation för behandlingen av utkomststöden.
– Det är bäst att ta en sak i taget och inte minst på grund av social- och hälsovårdsreformen kan man säga att vi lever i intressanta tider. Men jag blev nog överraskad när FPA-chefen menade att man också kunde ta över det förebyggande och det kompletterande utkomststödet. Men om det finns det gudskelov ännu inget beslut om.

Den sociala dimensionen

I Lovisa är socionom Maria Bäcklund och Agneta Alm som ansvarar för servicen inom vuxensocialarbetet inne på samma linje som Veli-Matti Ponkala i Sibbo och Teija Hakulinen i Borgå när det gäller orsakerna till problemen på FPA. Likaså säger de att Lovisa tyvärr inte kan låna ut någon personal.
– Dagligen kontaktas vi av stadsbor som är oroliga över hur deras pengar ska räcka till mat och mediciner när behandlingen av deras utkomststödsansökningar drar ut på tiden, säger Alm.
Hon tillägger att man så länge som utkomststödet sköttes i kommunal regi bättre kunde beakta de enskilda familjernas situation. Bäcklund har ett konkret exempel.
– Om en person som har förvärvsinkomster ansöker om utkomststöd så räknar FPA alltid med att lönen finns på kontot i början av månaden trots att avlöningsdagen är till exempel den 15. Man kan inte betala hyran den 5 mars om lönen kommer först tio dagar senare. Sådana här saker kunde man beakta när besluten om utkomststöd togs av kommunen.

Siffrorna talar sitt tydliga språk

3 000 förmånshandläggare hade hand om utkomststödet medan behandlingen sköttes i kommunal regi.
1 500 – 1 700 förmånshandläggare ska klara av motsvarande uppgifter när FPA tog över behandlingen av utkomststödets grunddel i början av året.
1/3 av förmånshandläggarna på FPA är tidigare kommunanställda som har tidigare erfarenhet av att behandla ansökningar om utkomststöd.
2/3 av förmånshandläggarna har utbildats enkom för att FPA skulle kunna ta över behandlingen av utkomststödet och har liten eller ingen tidigare erfarenhet av arbetet.