Halverade intäkter och halverade utgifter blir ändå inte noll – kommunerna räknar med minus i kassan när välfärdsområdet grundas

Över hälften av kommunernas budget överförs på det nya välfärdsområdet. Det är stora pengar, och nu gäller det att rösta så att det finns ekonomiskt kunnande i välfärdsområdets fullmäktige. De ekonomiansvariga i de östnyländska kommunerna ser flera ekonomiska utmaningar.

De östnyländska kommunerna har just klubbat igenom budgeten för nästa år. Det är den sista budgeten enligt beprövad modell, följande år har det nya välfärdsområdet tagit över hela social- och hälsovården samt räddningsväsendet och kommunerna har mindre uppgifter, mindre inkomster och mindre utgifter. I januari väljs representanter till det nya vårdområdet för östra Nyland som omfattar Borgå, Sibbo, Lovisa, Lappträsk, Pukkila, Askola, Borgnäs och Mörskom. Social- och hälsovård står för den största delen av kommunernas utgifter.

ANDRA LÄSER