De unga fick sin röst hörd i Borgå

FULLT HUS. Fullmäktigesalen i Borgå stadshus var fullt då de unga fick ge förslag åt beslutsfattarna. Bild: Kristoffer Åberg

Fullmäktigesalen i Borgå stadshus var fullproppad då en panel bestående av beslutsfattare och experter tog emot frågor, förslag och kritik från cirka 80 av stadens skolelever. Det var diskussionsmötet "hörs de ungas röst?" som gick av stapeln.

Diskussionens tre huvudteman var trafik, fritid och hälsa. För lågstadieeleverna var det trafiksäkerhet och fritidssysslor som var överlägset mest angelägna medan andra stadiets studerande visade ett stort intresse för frågor om psykisk hälsa.

Lågstadieeleverna från Sannäs skola stod först i tur och förde in diskussionen på trafiktemat. Bland annat den korta tiden som trafikljusen visar grönt för fotgängare i vissa korsningar fick kritik. Också vägarnas dåliga skick i till exempel Vålax och Ebbo väckte frågor bland de unga. Eleverna från Hindhår skola oroade sig också över den dåliga belysningen vid många busshållplatser ute på glesbygden.

HETT ÄMNE. Kari Hällström från staden och Dick Wallenius (med mikrofonen) från Borgå trafik, i mitten, fick svara på många frågor om gator respektive busstrafik. Bild: Kristoffer Åberg

– Allt som gäller underhåll och skötsel av vägarna utanför själva stadsområdet hör tyvärr till staten och statens pengar räcker inte till att hålla alla vägar i gott skick, säger kommunteknikchef Kari Hällström.

Eleverna godtar svaret men inte utan en besviken suck. En stor del av lågstadieeleverna var inne på samma tankar när det gällde trafiken. Farthinder, ökad hastighetsövervakning och bättre belysning var de vanligaste förslagen.

– Det rör sig nästan alltid om kompromisser. Farthinder är ett effektivt verktyg men det går inte att placera ut dem överallt eftersom de kan bli ett problem för busstrafiken och orsaka att både passagerare och bagage börjar flyga omkring, säger Hällström.

Populärt med rullbräda

Temat fritid väckte också mycket diskussion. Det mest konkreta och populära önskemålet som fördes fram av elever från flera skolor var en inomhushall för rullbräda. Det var en grupp elever från Kvarnbackens skola som först lade ut en vision om en hall där ungdomar tryggt kunde åka rullbräda också på vintern.

I det här fallet höll beslutsfattarnas svar en gnista av hopp kvar i liv bland de unga.

– Staden håller på att göra en idrottsutredning och det är väldigt värdefullt att vi får feedback om vad som väcker intresse bland de unga, säger idrottssekreterare Sirpa Ekblom.

En grupp elever från Kullo skola efterlyste bättre möjligheter att kunna delta i fritidsaktiviteter också i byarna.

– I maj kommer vi att köra i gång med så kallat mobilt ungdomsarbete, det vill säga vi åker omkring med en bil som innehåller hobbyutrustning. Vi tar mycket gärna emot önskemål, säger ungdomsarbetaren Merja Sevilä.

Under diskussionsmötet fick eleverna och paneldeltagarna också rösta på olika frågor med hjälp av gröna och röda lappar. När det gjordes en omröstning för att bedöma intresset för en inomhushall för rullbräda så reste sig endast gröna lappar bland de unga.

OMRÖSTNING. De unga fick säga sitt och ställa frågor till beslutsfattare och tjänstemän. I förgrunden Wilma och Alvari från Tolkkisten koulu. Bild: Kristoffer Åberg

Psykisk hälsa

När elever från andra stadiet från både Careeria och Strömborgska skolan fick ordet ledde det till en lång diskussion om de ungas psykiska hälsa. Många av eleverna upplever att det kan vara svårt att veta var man ska vända sig om man behöver hjälp.

– Även om det kanske finns en tillgänglig psykolog vid skolan så känns det inte alltid så lätt att gå in och begära hjälp, säger en av eleverna.

Vilka verktyg eleverna vill använda för att söka hjälp blev också en aktuell fråga.

– Att kunna göra det via till exempel Whatsapp-meddelanden känns som en bra lösning. Telefonnumret kan sättas på en plansch på skolans anslagstavla eller på sjukskötarens dörr, resonerar en av eleverna.

Vikten av att ungdomarna får stöd av vuxna då de behöver det betonades också av paneldeltagarna.

– Överlag så mår ungdomarna i Borgå bra men det är mycket viktigt att de som behöver hjälp också får det så snabbt som möjligt, säger sjukskötaren Marianne Korpi.

Mer läsning