De stora pojkarna och jag 

Jag har aldrig hört till den muskulösa sorten. Under min uppväxt så var det de som tränade och sportade och vi som hellre musicerade och latade oss. Jag hörde alltså till den senare gruppen.

Någon gång under tonåren gjorde jag ett halvseriöst försök att börja spela handboll, till och med i två olika lag, men det var något i koordineringen och bollsinnet som gjorde att jag mest satt på byt...