De som kommer till skyddshem utgör toppen av isberget

Sedan staten tog över skyddshemmen i landet har antalet familjeplatser ungefär fördubblats. Läget är bättre, men fler platser behövs. Dessutom finns områden där det är flera hundra kilometer till närmaste skyddshem.

När skyddshemmen överfördes till staten 2015 fanns det 114 familjeplatser vid skyddshem i landet.– I dag finns drygt 200 familjeplatser, men det räcker ändå inte till. Behovet av platser är inte helle...