Kolumn: De skyddslösa

Var finns författarnas sociala skydd? Finns det?

För en knapp månad sedan avslutade jag ett omfattande skrivprojekt som skulle resultera i en bok med hårda pärmar, utgiven av ett finlandssvenskt förlag. Projektet hade påbörjats redan i slutet av 201...