De sköt Elvis

Jag har fått en breddad syn på landsbygdsnäringar, fostran, födsel och död.

Polisen ringde och sa att de tänker skjuta Elvis. De bad inte om mitt tillstånd. Det var inte heller en beskyllning, men kändes ändå lite som mitt fel.Jag har aldrig upplevt mig vara en husdjursmännis...