De sju ska bli tre eller fyra

SPÄNNANDE TIDER. Snart är det klart vem som ska leda Lovisa. Denna vecka intervjuas sju direktörskandidater. Bild: Kristoffer Åberg

Lovisa har vikt tisdag och onsdag för att intervjua de sju personer som gått vidare i kampen om stadsdirektörsposten. Stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP) säger att 3-4 kandidater sedan går vidare till följande rond.

Intervjugruppen består av presidierna för stadsstyrelsen och fullmäktige samt gruppordförandena för de mindre partierna.

– Det är viktigt att alla grupper får vara med.

På tisdag denna vecka intervjuas fyra kandidater, på onsdag tre.

– På onsdagseftermiddagen möts intervjugruppen sedan för att diskutera och senast på torsdagsmorgonen går vi ut med information om fortsättningen. Nu ska vi inte ha för bråttom eftersom detta är en fråga som är oerhört viktig för stadens framtid, påpekar Heijnsbroek-Wirén.

Lämpligheten testas

De kandidater som går vidare ska genomgå lämplighetsbedömningar och alla fullmäktigegrupper har möjlighet att träffa dem.

På frågan vad intervjugruppen främst fäster vikt vid hos kandidaterna svarar hon att ledarskapsförmåga naturligtvis är a och o.

– Vi lever i en så föränderlig värld att det är viktigt att nya stadsdirektören kan se helheter och nätverka.

Det Lovisa också vill är att den person som blir vald har god erfarenhet av näringslivsfrågor.

– Vi ligger bra till för att locka nya företag och den stadsstrategi staden skrivit ska förverkligas.

Val i september

Mia Heijnsbroek-Wirén hoppas att resultaten av lämplighetsbedömningarna är klara senare i augusti och att stadsstyrelsen kan ta upp frågan ännu samma månad. Det är meningen att stadsfullmäktige ska utse den nya Lovisadirektören i september.

De sju som intervjuas är Risto Alaheikka från Torneå, Jarmo Härkönen från Helsingfors, Tuula Jäppinen från Lovisa, Kirsi Kettunen från Borgå, Anna Mäkelä från Grankulla, Ralf Sjödahl från Lovisa och Jan D. Oker-Blom från Helsingfors.