De sista begränsningarna av sammankomster upphör i oktober

Femtio procent av platserna i biografsalongen har fått vara i användning, men nu slopas de begränsningar som Regionförvaltningsverket har ställt. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Begränsningar av sammankomster i Nyland upphör i slutet av september, som de sista i hela landet. Det meddelar Regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland kommer inte att förlänga begränsningarna av sammankomster i Nyland. Det nuvarande beslutat är i kraft till den sista september.

Efter det finns det gäller inga begränsningar av sammankomster i Finland längre som Regionförvaltningsverket har bestämt.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt kom i sin bedömning nyligen fram till att det inte är nödvändigt att fortsätta begränsa sammankomster längre i oktober. Huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp slog fast detsamma i tisdags.

För tillfället innebär begräsningen att sammankomster på högst tio personer kan ordnas inomhus, eller så att högst 50 procent av det maximala antalet platser är fyllt samtidigt som deltagarna kan undvika kontakt med varandra.

Fortsättningsvis ställer smittskyddslagen ändå krav på att de som ansvarar för olika slags lokaler säkerställer coronatryggheten för deltagare eller kunder, påminner verket. Det handlar bland annat om avstånd och handhygien.

För restauranger gäller begränsningar som fastställs regionalt enligt Statsrådets förordning.