De ovaccinerade mobbas

Insändare

Så där, ja! Nu har vi fått en ny folkgrupp som det verkar vara fritt fram att mobba efter eget tycke: De ovaccinerade. De är oönskade, en hälsorisk för samhället, belastar sjukvården och så vidare. De får inte gå ombord på ett fartyg eller ett flygplan, och nu senast, de får inte besöka en läkarstation i Borgå.

Det kanske är på sin plats att här påminna om att vi har en patientlag i Finland som bestämmer om patientens ställning och rättigheter. Patientens självbestämmanderätt när det gäller vården beskrivs i Lag om patientens ställning och rättigheter, kapitel 2, paragraf 6, moment 1: "Om patienten vägrar ta emot en viss vård eller behandling, skall den i mån av möjlighet och i samförstånd med honom ges på något annat sätt som är godtagbart från medicinsk synpunkt."

En lag att följa, precis som övriga lagar. Individens integritet, frihet att tänka och välja, är saker vi ska värna om i samhället, och det får absolut inte bli en orsak till mobbning.

Ove Grönqvist Lovisa