De östnyländska kommunerna ligger i topp

LAPPTRÄSK MÅR BRA.Bild: Kristoffer Åberg

Sibbo och Borgå placerar sig bland de kommuner som får fulla fem stjärnor medan Lovisa och Lappträsk får fyra stjärnor var i Suomen Kuvalehtis stora kommunkartläggning.