De lokala museerna har en framtid

Grupparbete. Gruppen med Fjalar Hindsberg, Ralf-Olof Backström, Monika Tillander och Britt-Mari Blomberg föreslog att växterna i blomrabatten vid Matbackastugan borde katalogiseras. Bild: Stina Jäderholm

Sibbomuseernas framtid ska stakas ut och först borde man komma överens om en gemensam målsättning. Museiaktiva Sibbobor väger styrkor mot svagheter, hot mot möjligheter.

Sibbesgården och Jordbruksmuseet betyder mycket för kommunen och för invånarna. Speciellt för de drygt tiotal museiaktivister som möttes i Nickby på måndagskvällen för att dra upp riktlinjerna för framtiden har museiföremålen och byggnaderna ett värde långt utöver det monetära.

Hans Blomberg förde ordet och berättade om samarbetsgruppen som jobbar med de östnyländska museerna och projektet "Lättnader i museiarbetet". Det är meningen att man ska åstadkomma en helhetsbild över samlingarna, komma överens om gemensamma spelregler till exempel när det gäller hur man kan låna ut föremål, hur man ska ordna det med avskrivningar och med säkerhetsaspekter. Arbetet ska vara klart 2019.

Som en del av arbetet för framtiden ska regionens museiansvariga nu bestämma vad man vill samla på i framtiden, vad som inte passar in och hur man kan göra sig av med det.

Utställningar eller inte

Blomberg kastade fram ett förslag om att man kunde sluta med utställningar på Sibbesgården.

– Vi kunde nå en betydligt större publik med utställningar till exempel på biblioteket.

– Dessutom borde vi nu bestämma att vi inte mer tar emot föremål som inte passar in i helheterna.

Ingen annan ville ändå understöda förslaget om att sluta med utställningsverksamheten på Sibbesgården.

– Jag tror visst att utställningarna i Donabackarian fortfarande lockar publik, sade Monika Tillander.

Många förbättrings- och ändringsförslag kastades fram, som en komplettering av samlingarna i Jordbruksmuseet med föremål med anknytning till mjölkhushållning och till skogsbruk. En smedja saknas ännu på Sibbesgården och Jordbruksmuseet borde få en tillbyggnad.

Parkeringsplats

Den länge saknade parkeringsplatsen vid Sibbesgården, och en farbar väg upp till gården, håller på att förverkligas. Planerna är klara och nu väntar man bara på bygglov av kommunen.

– Parkeringsplatsen för 64 personbilar ger nya möjligheter för museet, sade Karl Henrik Boxström.

En SWOT-analys, alltså en listning av styrkor, svagheter, hot och möjligheter, visade att gruppen är ganska enig. Trots att parkeringsplatsen och vägen är en möjlighet blir det samtidigt ett hot, eftersom risken för ofog växer med tillgängligheten.

Ett annat hot är en åldrande medlemskår. Det gäller att få med också yngre personer i museiverksamheten konstaterade mötet. Men det kan vara svårt eftersom de som är i aktiv ålder har fullt upp med jobb och barn. Varken tiden eller orken räcker till för frivilligarbete.

Det positiva övervägde ändå i diskussionen och de många planerna för framtiden visar att det finns ett stort intresse för de lokala museerna, med Sibboföremål och Sibbohistorier.

Mer läsning