De gröna och Sannfinländarna i topp när niorna gick till val

Om årets nior i Borgå fick bestämma skulle De Gröna, Sannfinländarna och Samlingspartiet få de flesta platserna i Borgå stadsfullmäktige. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Under två dagar fick niondeklassarna i Borgå träna sig på hur det är att rösta.

Kommunalvalets skuggval för niondeklassare genomfördes onsdag och torsdag förra veckan. Skuggvalet ger ungdomarna insikt i hur ett val går till. Normalt röstar man i stadshuset, men på grund av coronarestriktioner röstade eleverna i år i sina egna skolor.

De tre partier som fick flest röster var De Gröna, Sannfinländarna och Samlingspartiet.

Om skuggvalet skulle avgöra valresultatet skulle fullmäktigeplatserna fördelas så här:

De Gröna fick 23,9 procent

Sannfinländarna fick 20,9 procent

Samlingspartiet fick 16 procent

Svenska folkpartiet fick 14,4 procent

Finlands socialdemokrater fick 8,3 procent

Vänsterförbundet fick 7,5 procent

Kristdemokraterna fick 2,4 procent

Centern fick 2,1 procent

Rörelse nu fick 1,3 procent

Feministiska partiet fick 1,3

Djurrättspartiet fick 1,1 procent

Piratpartiet fick 0,4 procent

Kalevi Wahrmans parti fick 0,2 procent

Kristallpartiet fick 0 procent av rösterna

Totalt 495 elever röstade i skuggvalet, och av dem godkändes 468 röster godkända. 8 röster var blanka och 19 röster förkastades. Valdeltagandet i skuggvalet var 72 procent.

Elever från högstadierna agerade valfunktionärer, och för arrangemangen stod ungdoms- och utbildningstjänsterna.

Före skuggvalet bekantade sig eleverna i årskurs 9 med Borgå stads kandidattest för ungdomar. Med hjälp av kandidattestet kunde ungdomarna jämföra sina egna åsikter med kommunalvalskandidaters åsikter i frågor som är viktiga för ungdomar.