De första unga sökte sommarjobb

VÄLKOMNA! Patrick Nyholm, Mia Heijnsbroek-Wirén och Michaela Karlsson vill gärna se att alla Lovisabor mellan 15 och 30 år besöker Navigatorn. Bild: Kristoffer Åberg

Navigatorn i Lovisa har invigts. Bland alla gratulanter som i stora skaror tog sig till Drottninggatan syntes också några från den egentliga målgruppen, ungdomarna.

– Temat från jubileumsåret i fjol, Tillsammans, passar bra också här, sa bildningsdirektör Thomas Grönholm när han höll öppningstalet för nya Navigatorn i Lovisa.

– Vi har nu finansieringen ordnad, från Europeiska socialfonden, fram till och med 2020 men om vi bara får samarbetet här i trakten att löpa så kan Navigatorn säkert få en fortsättning också 2021.

Navigatorn är en lågtröskelservice för ungdomar, mellan 15 och 30 år, som är utanför arbetslivet, utan studieplats eller i en svag arbetsmarknadssituation. Här ska unga kunna få alla tjänster på samma plats.

Bra början

– Vi har fått en bra början, säger projektkoordinator Patrick Nyholm. Vi har många kontakter, det är många instanser som vill vara med och erbjuder sina tjänster genom Navigatorn.

– Jag har en massa trådar, men jag har stora händer och har plats för många fler.

Det viktigaste blir att ta reda på vad ungdomarna i Lovisa egentligen vill ha.

Anna, 19 år, och Jasmina, 21 år, har tagit sig till Navigatorn genast första dagen.

– Jag hoppas få hjälp med att hitta ett sommarjobb, säger Anna. Jasmina är med för att ge mig andligt stöd.

– Jag har erfarenhet av städning och kan egentligen ta emot vilket jobb som helst här i Lovisa, bara det inte kräver någon utbildning, för det har jag inte.

Bild: Kristoffer Åberg

Bred palett

Mia Heijnsbroek-Wirén är anställd på halvtid på Navigatorn.

– Jag har bekantat mig med Navigatorn i Borgå och ska också ta mig en närmare titt på Navigatorn i Kouvola. Det lönar sig absolut att dra nytta av deras erfarenheter, både goda och dåliga.

– Vi ska bjuda på en bred palett, skapa ett stort nätverk och ha tillgång till många sakkunniga. De unga har så olika behov. Det finns de som är på väg att bli utslagna, de som klarar sig någorlunda och de som klarar sig bra. Vi ska kunna ge något åt alla.

På torsdagar ska Navigatorn hålla öppet till klockan 20, med olika teman och korta föreläsningar.

Kundserviceutbildning

I maj erbjuder Navigatorn utbildning i kundservice för de unga som ska sommarjobba inom servicebranschen. Dessutom får de en möjlighet att avlägga hygienpass och utskänkningspass vid Navigatorn.

– Vi har varit i kontakt med företagarna inom servicebranschen och de är med på noterna, säger Heijnsbroek-Wirén.

De unga kommer inte att behöva betala något för sina pass.

– Navigatorns kärnverksamhet, det är att stödja och pusha ungdomarna till jobb och utbildning, säger Heijnsbroek-Wirén.

Finns på Drottninggatan 18.

Öppet: tisdagar och onsdagar 13-16.30

torsdagar 13-20