De ansvariga ska avgå eller avskedas

Först bort med förlossningarna, sedan jouren sedan resten.

Lögner har korta spår, även i finsk sjukvård. Man blir fast!

Barnmorskeinstitutet har då äntligen konstaterats av tjänstemännen vara uruselt med superdålig luft och alla tänkbara baciller som personalen redan vetat i flera år.

Det kan ju anses ganska horribelt och osympatiskt att föda där då det är såpass giftig omgivning, men de som varit ansvariga ledande tjänstemän har väl kanske inte ens besökt huset?

Att sedan läsa att personalen varit så rädda om sina jobb att de går riktigt sjuka på arbetet och tyst tiger om sitt lidande är ju som i Östtyskland på 1960-talet. Vem skall en anställd vara rädd för i risk att förlora arbetet? Var finns öppenheten i det finländska arbetslivet, var finns företagshälsovården och dess ansvar?

Hur var det när Borgå sjukhusnämnd beslöt med manlig majoritet att stänga Borgå BB? Kvinnorna i nämnden röstade ju mot att stänga en välfungerande hälsosam enhet med kunniga arbetare och vänlig vård. Man producerade cirka 1 000 förlossningar per år och alla var nöjda. Antalet är irrelevant!

BB-enheten skulle stängas med våld. Var det nu inte så att direktör Aki Lindén vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) lobbade med falska budskap att det blir så att säga bättre! Vad har blivit bättre, vad har blivit billigare och kan man räkna födslar av friska ostressade barn och mödrar i pengar över huvud taget?

Var meningen att våra barn skall födas på Kotka sjukhus, Lojo sjukhus, Esbo sjukhus, Hyvinge sjukhus eller i diverse fordon på motorvägarna dit? Vad sysslar HNS med? Situationen är väldigt "trumpistisk" där man med falsk information och påtryckning har fått männen i sjukvårdsnämnden att begå harakiri och ta livet av en fin grej.

Detta är en fortsättning på de tiotals år av vanstyre som man haft på HNS där man genom att östra Nyland är splittrat i många små kommuner kunnat styra som man vill och nu har inlett den verkliga nedmonteringen av Borgå sjukhus. Först bort med förlossningarna, sedan jouren sedan resten.

Jag anser att någon måste ta ansvar för det skedda. Ansvaret bör bäras av vd Aki Lindén, fastighetsansvarige Ingemar Borgman samt enhetschef Seppo Heinonen. De skall avgå eller avskedas med omedelbar verkan!

Till den nya sjukhusnämnden skall väljas 60 procent kvinnliga representanter som förstår något.

Vi invånare i Östnyland är de skattebetalare som står för kostnaderna för Borgå sjukhus och vi kräver att sjukhuset med alla dess specialiteter finns för oss och att även våra föderskor behandlas med respekt och på bästa möjliga sätt på vårt eget sjukhus.

Bernhard Edgren läkare, Borgå

Mer läsning