De äldre i Johannisberg flyttar till Svalåkerns servicehem

Svalåkerns servicehem står färdigt och invånarna och personalen flyttar till de nya lokalerna den 21 januari då Johannisbergs åldringshem stänger.

Helheten består av fyra grupphem med sammanlagt 60 bostäder för effektiverat serviceboende med egna toalett- och duschutrymmen och gemensamma rum där man umgås och äter.

– Servicehemmet har planerats så, att det är hemlikt. I inredningen har man använt mycket färger och tapeter med bilder som ska skapa känslan av ett hem. Personalen på Johannisbergs ålderdomshem har varit med i planeringen och deras önskemål har beaktats, säger den ställföreträdande servicechefen för boendetjänster i Borgå, Anna Lindqvist-Bergheim.

I servicehemmet får varje boende leva ett sådant liv som han eller hon vill ha.

– I servicehemmet får varje boende leva ett sådant liv som han eller hon vill ha, och får individuellt stöd för det och vård. Också inflyttningen sker på ett så flexibelt sätt som möjligt. Att flytta till ett nytt hem är en stor sak för klienterna, vi har diskuterat med dem och alla flyttar med glatt humör, fortsätter Lindqvist-Bergheim.

Borgå Stads lokalitetsledning har ett tjugoårigt hyreskontrakt för Svalåkerns servicehem. Byggnaden togs emot den 21 december varefter lokalerna har försetts med möbler och beretts för bruk.

Mer läsning