Sibbo har lägst andel arbetslösa, Lovisa går framåt starkast – så minskar arbetslösheten i östra Nyland

Jämfört med i fjol har arbetslösheten minskat både i Borgå och Lovisa. Farten avtar i Borgå medan minskningen varit kraftigare i Lovisa. Trots det har Lovisa procentuellt sett de flesta arbetslösa av kommunerna i östra Nyland.

JOBB. Antalet arbetslösa minskar såväl i Borgå och Lovisa som i hela Finland.
Jon Nyqvist
26.06.2019 18:33 UPPDATERAD 27.06.2019 08:33
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har kommit ut med nya arbetslöshetssiffror. De visar att även om arbetslösheten fortfarande minskar sker det inte i samma takt som förr. I Borgå fanns det 1 897 arbetslösa arbetssökande i slutet av maj medan motsvarande siffra i Lovisa var 603, i Sibbo 556 och i Lappträsk 104. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var 7,7 % i Borgå, 8,9 % i Lovisa, 5,3 % i Sibbo och 8,6 % i Lappträsk.

ANDRA LÄSER