Konsult föreslår att fastigheter bolagiseras

Bolagisera social- och hälsovårdens fastigheter i snabb takt. Det rekommenderar den konsult som Borgå stad anlitat.

IN I BOLAG? Äldreboendet i Johannisberg hör till de fastigheter som föreslås ingå i stadens bostadsbolag.
Syftet med utredningen var att förutse vårdreformen genom att säkerställa att den ersättning staden får för lokalerna som övergår till social- och hälsovårdsområdenas ägo eller bruk är rättvis.
I utredningen har man betraktat byggnader i Johannisberg, byggnader i Näse hälsovårdscentrals område samt rådgivningsbyggnaden på Fredsgatan.
Ur stadens synvinkel är det intressantaste bolagiseringsalternativet en kombination där Näse hälsovårdscentral blir ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag och byggnaderna i Johannisberg överförs till en del av stadens bostadsbolag.
Rådgivningsbyggnaden på Fredsgatan behöver inte ingå i bolagiseringen eftersom den ligger på en gemensam tomt med Lundagården och det går vid behov lätt att hitta på ett alternativt användningsändamål.

ANDRA LÄSER