Kemikalieterminalen på god väg att förverkligas – innebär jobb för ett dussintal personer

Företaget Alfa Terminal investerar sannolikt stora summor i en kemikalieterminal i Lovisa hamn. Exakt vad det handlar om är tills vidare oklart, förutom att det handlar om petrokemiska produkter.

Kemikalieterminalens byggarbeten kan potentiellt inledas 2022.
Hannu Koivusalo, styrelseordförande i aktiebolaget Alfa Terminal, svarar i telefonen från Schweiz. Orsaken till samtalet är företagets planer på en kemikalieterminal i Lovisa hamn, en process som med ganska stor sannolikhet utmynnar i något konkret.
ANDRA LÄSER