Kulturskatten gläntade på dörren

Gångna tider är starkt närvarande på Stensböle gård. Det känns svårt att fatta att gården så sent som i slutet av 1990-talet var ett hem.

FÖRFÄDER PÅ VÄGGEN. Katarina Moring ledde guidningen.
Gårdens sista ägare var Edvard Wallensköld-Rotkirch och hans hustru Gunvor (f. Estlander). I början av trettiotalet flyttade de, tillsammans med sina tre barn, Axel, Johan och Margareta, till manbyggnaden på Stensböle, ett hus som hade uppförts 1815.

ANDRA LÄSER