Stora träskolor växer fram i Lovisa – pressen fick titta in i skolbyggena.

Lovisas nya skolbyggnader kommer att förändra undervisningsmetoderna, både i Lovisavikens skola och i det tvåspråkiga skolcentret i Forsby. Eftersom det fysiska klassrummet vid behov kan omformas i moduler får det konsekvenser även för undervisningen.

ÖPPET. Forsby skolcentrum har en stor aula med högt till tak.
02.04.2019 14:32
På måndag förmiddag presenterade Lovisa stads fastighetschef Antti Kinnunen de ännu halvfärdiga skolbyggnaderna i Lovisa.
Man visade upp Lovisaviken skola och det tvåspråkiga Forsby skolcentrum där undervisningsspråket är antingen enspråkigt svenskt eller enspråkigt finskt beroende på om eleven går i den svenskspråkiga eller finskspråkiga skolan i samma byggnad.

ANDRA LÄSER