Fastighetsägare bygger småhus ovanpå Marski

Roni Collin har visioner och han har för avsikt att förverkliga dem. Hittills har myndigheterna varit med på noterna.

NYTÄNKANDE. Inte taklägenheter utan flera takhus har Roni Collin tänkt sig. Detta är vyn från Linnankoskigatan.
Roni Collin har innovativa planer för att utveckla fastigheten Mannerheimgatan 21. Fastigheten ligger i hörnet av Mannerheimgatan och Linnankoskigatan och är 3 500 kvadratmeter stor. På den finns affärer som K-Marski, restaurang Seireeni, Porvoon lukkosepät och dessutom bostäder. Den outnyttjade byggrätten är 1 300 kvadratmeter.
De här kvadratmetrarna ska nu tas i användning. Roni Collin börjar med den del av komplexet som ligger inne på gården mot Linnankoskigatan. Den senaste hyresgästen i husdelen var en dansskola, före det har där till exempel funnits Sokos husgerådsavdelning.
– Förra veckan fick vi bygglov för att bygga om lokalen till sex loftlägenheter som ska få en takhöjd på fyra meter, säger Roni Collin.
Ombyggnaden har redan börjat med rivningsarbeten och i mars 2017 ska lägenheterna vara klara. Efter det ska åtminstone en del av bostäderna säljas.
NYTÄNKANDE. Inte taklägenheter utan flera takhus har Roni Collin tänkt sig. Detta är vyn från Linnankoskigatan.

Trähus med åstak

Roni Collins planer för resten av komplexet har inte tidigare förverkligats i Borgå och troligtvis inte heller i Finland.
– Jag reser mycket och studerar tillgänglig information för att hitta nya idéer. Det jag planerar har sin förebild i Danmark.
Planen är att först bygga på de hus som nu har pulpettak (till exempel Marski) med en halv våning så att taken blir flata. De flata taken bildar ett underlag, ett däck i trä som separata småhus placeras på.
– Jag har tänkt mig åtta-nio enskilda hus i trä med åstak. Husen består av träelement som byggs till ett hus i fabriken.
Roni Collin har beviljats undantagslov för projektet, men detaljplaneringen är ännu i sin linda.
Jag reser mycket och studerar tillgänglig information för att hitta nya idéer. Det jag planerar har sin förebild i Danmark.
Det som är klart är till exempel att konstruktionen i de gamla husen är sådan att den klarar av den tyngden av nya hus.
– Komplexet byggdes till bilhus på femtiotalet och de dåtida bestämmelserna krävde en stabilare konstruktion än i vanliga fall.

ANDRA LÄSER