Sibbo säger ja till flyktingar

Sibbo tar emot fyrtiosex flyktingar som har fått uppehållstillstånd. Det slog fullmäktige fast efter en lång rad anföranden.

DISKUSSION. Sibbofullmäktige diskuterade de fyrtiosex kommunplatserna i en och en halv timme.
Det blev en lång diskussion på över nittio minuter, men till sist röstade kommunfullmäktige i Sibbo för att kommunen tar emot fyrtiosex asylsökande som beviljats uppehållstillstånd 2016. Enligt beslutet ska högst femton vara kvotflyktingar.
Siffran fyrtiosex kommer från NTM-centralen i Nyland som har räknat ut hur många flyktingar de nyländska kommunerna borde ta emot. Siffran baserar sig på antalet kommuninvånare.

Blev omröstning

Till sist röstade man om beslutet, och huruvida man skulle hålla sig till de femton som kommer från ett tidigare beslut. Ett förslag var också att plocka bort en mening som löd att kommunen grundar ett familjegrupphem med tjugoen platser.
Det ursprungliga förslaget plockade till sist hem majoriteten av rösterna, även om meningen om kommunens familjegrupphem plockades bort. Tanken var att kommunstyrelsen senare kan fatta beslutet huruvida kommunen eller en privat aktör grundar familjegrupphemmet.
Diskussionen hettade stundvis till, där flera personer ansåg att man borde tänka på de ekonomiska konsekvenserna av att ta emot fyrtiosex asylsökande. Samlingspartiets Heikki Vestman påpekade å sin sida att det handlar om unga personer, och att ett så stort antal snedvrider befolkningsstrukturen. Redan nu finns åttio unga personer i kommunen på kommunens flyktingboende.
– Om vi låter fyrtiosex stanna kvar i kommunen, och alla är av samma kön och i samma åldersgrupp så för det med sig utmaningar i demografin. Femton stycken är en siffra som är lättare att hantera med tanke på integration.

Förutspå framtiden

Monika Hämäläinen (C) ville å sin sida lyfta fram de framtida kostnaderna.
– Jag är fylld av kärlek till mina medmänniskor. Men jag häpnas över hur blåögd man kan vara när man inte tänker på kostnaderna i framtiden. Vad händer när dessa unga är myndiga, och om de inte har jobb eller studieplats? Vem betalar då? Vi måste veta hur vi tar hand om dessa människor och hur vi har råd med det.
Thomas Elfgren (SFP) passade på att ge en kommentar.
– Till Monika Hämäläinens fråga kan jag svara att det inte går att förutspå framtiden. Vi vet bara att trettiotusen asylsökande kommit hit. Vi kommer att ha ungefär femtontusen personer som fyller kriterierna för asyl. Det är regler som vi förbundit oss till. Det är grymt att stämpla alla asylsökande som sådana som kommer hit för att orsaka oss problem.