Kungsporten attraherar nya affärsidkare – detaljplanen öppnar upp för större och mindre aktörer

Kungsporten beskrivs ofta som affärsklustret som kom av sig, men tomtchef Pekka Söyrilä i Borgå upplever att stämpeln är oförtjänt. – Området drar, det finns aktörer som är intresserade av att etablera sig här.

Kungsporten har ett utmärkt läge och utvecklingspotential. Tomtchef Pekka Söyrilä i Borgå beskriver området som attraktivt, "det finns intresserade tomtköpare" säger han om området närmast rondellen.
Stadsplaneringen filar för tillfället på en uppdaterad detaljplan för företags- och affärsområdet i Kungsporten. Den gamla planen låser positionerna alltför mycket, och med ett nytt basmönster för tomterna och skräddarsydda undantagslov för byggande kan nya företag lockas till området.

ANDRA LÄSER