Därför måste journalistik få kosta

Endast genom att ta betalt kan vi garantera att vi också i framtiden kan göra lokaljournalistik av hög kvalitet. Jag tror att läsarna förstår att det är rättvist att vi tar betalt för vårt innehåll oavsett vilken kanal det publiceras i.

Kommer du ihåg var du läste om skoltak som rasar in, operationer som upphör på Borgå sjukhus, om årets lucia och andra aktuella händelser? Troligen läste du dem i Östnyland eller på ostnyland.fi.

ÖN serverar dig egna nyheter, vi granskar beslutsfattarna med ett kritiskt öga, vi tipsar dig om intressanta evenemang, och vi följer med traktens rika kulturliv, och vi gör det på svenska. Mycket av det innehåll som vi producerar hittar du inte på andra håll.

"Östnyland har ett synnerligen rikligt och mångskiftande nyhetsutbud – i en skickligt rytmisk växling mellan små och stora nyheter, med ett mycket starkt lokalt perspektiv. Det fanns många krokar för läsaren att nappa på. Tidningen har ett mångsidigt ställningstagande opinionsinnehåll och ett samhälleligt grepp. Det fanns en lämplig mängd högklassiga personintervjuer med fina bilder. Östnylands visualitet är i världsklass, ytterst högklassig och välarbetad. Rytmiken i bilderna fungerade bra och framför allt var huvudbilderna mycket väl valda. Östnyland representerar på ett föredömligt sätt den finlandssvenska kvalitetspressens journalistiska tradition."

Så lyder Mikael Pentikäinens motivering när han valde Östnyland till Läsarens val i Tidningarnas förbunds lokaltidningstävling tidigare i höstas. Pentikäinen, vd för Finlands företagare och tidigare chefredaktör för Helsingin Sanomat, gjorde sitt val efter att ha granskat närmare 120 lokaltidningar.

Men bra journalistik kostar. För att kunna fortsätta med samma bredd på bevakningen kommer vi snart att börja ta betalt för innehållet på ostnyland.fi. Endast genom att ta betalt kan vi garantera att vi också i framtiden kan göra lokaljournalistik av hög kvalitet. Betallösningen motiveras också med argument om rättvisa. I dag betalar printprenumeranterna för att få tidningens innehåll hemburet två gånger i veckan. Vi tror att läsarna förstår att det är rättvist att vi tar betalt för vårt innehåll oavsett vilken kanal det publiceras i.

Våra trogna prenumeranter av papperstidningen är fortfarande mycket viktiga för oss. Men kurvan stiger hela tiden för läsning av nyheter elektroniskt. Siffrorna i undersökningar av finländarnas medievanor talar sitt tydliga språk. Alltfler får sin dagliga dos av nyheter, information och underhållning från Internet. Vi måste också tänka på ungdomarna, som sällan prenumererar på eller läser papperstidningar. Därför måste vi tänka digitalt först.

Snabba nyheter digitalt är inte detsamma som ytliga nyheter, och det har läsarna insett. En majoritet, 96 procent, av finländarna tycker att det är viktigt att det finns ett starkt och mångsidigt medieutbud i Finland. Uppskattningen för inhemska medieproducenter är just nu rekordhög, och har ökat de senaste åren. Intressant är att även om uppskattningen har ökat i alla åldersgrupper så syns ökningen allra mest i gruppen 18-24 år. (IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista, november 2018).

Resultatet är ett tecken på att finländarna förstår och uppskattar ett ansvarsfullt producerat journalistiskt innehåll. I synnerhet i tider som nu med fake news och ryktesspridning är det viktigt att veta vilka medier som är trovärdiga och pålitliga.

Vi är inte de enda som tar betalt för vårt innehåll på webben. Däremot är vi bland de sista. Flera tidningar har övergivit den dagliga utgivningen av en papperstidning, nu fokuserar man i stället på det digitala innehållet.

Vi på tidningen Östnyland fortsätter att utveckla vårt innehåll. För att lyckas behöver vi din hjälp, du som tycker att bra lokaljournalistik är värt att betala för.

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland

Mer läsning