Dåligt betyg? Ta det som en spark framåt

Företagarna i Borgå och Lovisa tycker att näringslivspolitiken sköts uselt. Fråga inte bara varför, utan också vad man kan göra.

Vad har man gjort i Mäntsälä som man inte har lyckats med i Borgå och Lovisa?

Mäntsälä, med cirka 21 000 invånare och ett läge cirka 60 kilometer nordväst om Helsingfors, har under de senaste tio åren lyckats skapa fler nya arbetstillfällen är de flesta kommunerna i södra Finland och kan gotta sig åt ett renommé som en av landets mest företagsvänliga kommuner.

I Företagarna i Finlands färska näringslivsbarometer (23.5.18) får Mäntsälä topplaceringar, medan företagarna i Borgå och Lovisa visar tummen ner för näringspolitiken i sina respektive städer.

Missnöjet är inte nytt, men vad bottnar det i?

För att skapa samarbete och förtroende mellan företag och kommuner krävs information, dialog och öppenhet. Satsningar på företagsamheten får inte vara endast fina ord utan konkreta handlingar, men även företagarna måste vara tydliga med vad man förväntar sig, och vad man själv är beredd att göra.

I Mäntsälä har man skapat en modell som i all sin enkelhet har gett goda resultat. Kontaktar en företagare kommunen med intresse av att etablera sig, samlas kommunens tjänstemän för att inom två dagar kunna svara på frågor som företagaren har. I diskussionerna är kommunens teknik, planläggning, skolväsende med flera inkluderade. En företagsetablering handlar ju inte enbart om lokaler, utan även om till exempel arbetskraft som flyttar till kommunen och behöver service.

I Mäntsälä-modellen är träffarna för företagare och kommunen regelbundna och inga frågor är för små för att diskuteras. Bakom ett vänligt och framgångsrikt företagsklimat finns ett aktivt och engagerat samarbete mellan företag, tjänstemän och lokalpolitiker.

Barometerns resultat är en viktig signal till Borgå och Lovisa att nu måste man på allvar ta itu med näringslivsfrågorna.

Försök med företagarfrukostar har gjorts i både Borgå och Lovisa, men bristande intresse har gjort att träffarna dött ut. Ta modell av andra och lyckade exempel, hjulet behöver inte uppfinnas på nytt.

I Lovisa ger den nya organisationen möjligheter till ett skarpare grepp och i Borgå har företagarna precis inlett förnyat samarbete med staden, som utgår från frågan: Vad kan vi göra bättre?

Det är ingen idé att gräva ner sig i dåliga betyg. Ta dem som en spark i baken, och vänd riktningen framåt!

Helén Kurri Nyhetschef och chefredaktör för Östnyland