Dåliga vägar repareras i östra Nyland

Nylands NTM-central låter reparera vägar i Borgå och Lovisa. Arbetena görs med tilläggsanslag.

I år repareras ytterligare tre vägar som klassas som mycket dåligt skick. Listan innehöll tidigare 95 objekt.

Nu får också Mörskomvägen, Skärgårdsvägen och Atomvägen i östra Nyland ny beläggning. I Kyrkslätt har man lagt till Porkalavägen. NTM-centralen konstaterar att vägarnas dåliga skick har väckt en del oro redan i flera års tid, och att man bland annat tvingats sänka hastighetsbegränsningen. De är så dåliga att man måste förnya också vägstrukturen, vilket för med sig extra kostnader.

Totalt räknar man med kostnader på 2,7 miljoner euro. Centralen konstaterar vidare att vägförbättringsarbeten varit svåra att genomföra de senaste åren på grund av resursbrist.

Mer läsning