Dålig inomhusluft har gjort både barn och personal i Borgå till kroniker- nu krävs rena skollokaler

RENT HUS. Till exempel Kantelehuset kunde bli en fristad för elever och skolpersonal som har blivit hypersensitiva för dålig inomhusluft. Bild: Kristoffer Åberg

Många försöker klara sig med starka mediciner, andra får hemundervisning. Nu vill en motion ge både elever och personal rätt till drägliga utrymmen.

Det finns i Borgå stad både elever och skolpersonal som inte längre kan vistas i skolbyggnader med dålig inomhusluft, inte ens i sin så kallade andrahandsskola. Om eleven utsatts för länge för orenheter i luften blir hen hyperkänslig för också små halter av orenheter.

Elin Blomqvist-Valtonen och Hanna Lönnfors, både SFP, kräver i en fullmäktigemotion att Borgå stad omedelbart utreder hur och var man kan förverkliga undervisning för de elever som inte längre klarar av stadens skolutrymmen och att man erbjuder arbetsutrymme för dem som inte kan jobba i skolorna på grund av att de får sjukdomssymtom av inomhusluften.

Motionen har samlat totalt 43 underskrifter, av Borgå stads totalt 52 fullmäktigeledamöter.

I dag är de enda alternativen ofta att eleven fortsätter må dåligt och klarar av skoldagen endast med hjälp av starka mediciner eller går över till hemstudier.

Initiativtagarna till motionen konstaterar att hemstudier inte är en hållbar lösning. Eleverna behöver övervakning, och detta kan inte skötas av en förälder som samtidigt har ett förvärvsarbete. Dessutom är skolan mycket mer än enbart undervisning. Den sociala biten uppfylls inte om man gör sina skoluppgifter hemma.

Blomqvist-Valtonen och Lönnfors konstaterar att det säkert finns lokaler i staden som är så rena att också elever och personal med allvarliga hälsoproblem på grund av dålig inomhusluft kan vistas i dem, till exempel Kantelehuset.

Mer läsning