Daisy är dagisbarnens eget Wilma

DIGITAL. Nu får också småbarnspedagogiken sin egen internetbaserade kommunikationskanal. Daisy tas i bruk i april. Bild: Kristoffer Åberg

Via systemet Daisy ska information mellan dagis och hemmet löpa ännu smidigare. Den nya tjänsten ger personalen mer tid för barnen när byråkratin minskar i de enskilda daghemmen.

I april införs Daisy, ett elektroniskt system inom småbarnspedagogiken i Borgå. Det fungerar ungefär lika som Wilma, som är en internetbaserad kanal för kommunikation mellan skolan och hemmet.

– Via tjänsten Daisy kan man sköta alla ärenden och all byråkrati inom småbarnspedagogiken i Borgå, säger servicekoordinator Marjatta Salo på Borgå stad.

Personalen kan kommunicera med föräldrarna via Daisy, man kan reservera vårdtider och följa upp läget gällande vården via tjänsten. Daisy fungerar också som planeringsverktyg för personalen. När man kan följa med när barn kommer och går hem i realtid förbättras också säkerheten.

– I dag sköts all administration digitalt, och då måste systemet klara av det. Det vi hade tidigare motsvarade inte kraven, så staden upphandlade systemet och valet föll på Daisy, säger Salo.

I bruk i april

Borgå stad har 21 egna daghem och köper tjänster i nio andra. Det finns också 28 familjedagvårdare i staden. Alla tar i bruk Daisy, och Marjatta Salo räknar med att det sker inom april.

– Det är många som ska lära sig systemet och det tar den tid det tar. Daisy är ändå ett system som är lätt att använda och vi kommer att ordna utbildningar för både personalen och vårdnadshavarna, säger hon.

Marjatta Salo ser den nya tjänsten Daisy som ett steg mot smidigare byråkrati.

– I första hand är det barnen som drar nytta av förnyelsen, eftersom personalen behöver använda mindre tid för pappersarbete och får mera tid för det egentliga pedagogiska arbetet, konstaterar hon.

Mer läsning