Dagvårdsrätten förändras inte

Dagvård. Åtminstone bildningsnämnden anser att gruppstorlekarna inte ska bli större. Bild: Kristoffer Åberg

Det blev omröstning i bildningsnämnden, men beslutet blev att inte justera dagvårdsrätten och gruppstorlekarna i Borgå.

Åtminstone bildningsnämnden anser att man inte ändrar på omfattningen av småbarnspedagogiken i Borgå. Enligt det ursprungliga förslaget skulle man ha ökat på dagvårdsgruppernas storlek, där man skulle tillåta åtta över treåriga barn per vuxen i stället för sju.

Catharina von Schoultz (SFP) föreslog ändå att dagvården i framtiden har samma omfattning som nu och att den inte blir beroende av vårdnadshavarnas situation. Ett alternativ hade varit att begränsa rätten till tjugo timmar för barn vars föräldrar inte jobbar heltid eller studerar.

Till sist röstade bildningsnämnden för von Schoultz förslag med rösterna sju mot tre.

Frågan kommer sannolikt att behandlas ännu i styrelsen.

Artikeln är uppdaterad 10.3 kl. 7.56.