Dagvården blir dyrare i Borgå

DYRARE. Föräldrar till dagisbarn i Borgå får gräva djupare i plånboken från den 1 augusti. Bild: Mikael Grönroos

Borgå stad vill ha mera pengar av småbarnsföräldrarna.

Staden har beslutat höja dagvårdsavgifterna från och med den 1 augusti förutsatt att riksdagen godkänner en ny lag om klientavgifter. Den maximala avgiften för heldagsvård stiger till 354 euro/månad. Varje barn har en egen avgift.

Den högsta avgiften uppbärs för familjens yngsta barn. För barn som vårdas högst tjugo timmar i veckan är avgiften 60 procent av den högsta avgiften. För barn som vårdas mera än fyra timmar per dag, men högst sju timmar, är avgiften 75 procent av maximiavgiften.