Dagstidningarna och Yle är de pålitligaste nyhetskällorna på webben, enligt finländarna

Yles och dagstidningarnas digitala tjänster betraktas av finländarna som de mest pålitliga nyhetskällorna på nätet. Bilden är en skärmdump av ÖN:s sajt. Bild: Skärmdump

Över 60 procent av finländarna uppger att pålitligheten blivit viktigare i den egna medieanvändningen, visar en undersökning.

Yles och dagstidningarnas digitala tjänster betraktas av finländarna som de mest pålitliga nyhetskällorna på nätet, visar en undersökning som Nyhetsmediernas förbund gjort.

Sociala medier som Tiktok och Jodel uppfattas som minst tillförlitliga, visar undersökningen.

Speciellt personer över 65 år litar på Yles digitala nyhetstjänst, medan åldersgruppen 15–24 anser att dagstidningarnas digitala tjänster är lika tillförlitliga.

70 procent av personer över 15 år upplever att dagstidningarnas digitala tjänster är lika pålitliga som den tryckta versionen. Endast 7 procent är av annan åsikt och nästan ingen är helt av annan åsikt.

Över 60 procent av finländarna uppger också att pålitligheten blivit en viktigare faktor i den egna medieanvändningen.

Det här var första gången som digitala nyhetstjänsters pålitlighet undersöktes.