Nu är det dags för 40-åringar att vaccineras

Vaccinen ges till allt yngre när processen framskrider. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Coronavaccinationerna för invånare i Borgå, Lovisa och Lappträsk utvidgas till att omfatta 40-åringar. I Borgå utreds också varför Mina Kanta-sidor inte uppdateras.

Östnylänningarna som står i tur att få vaccinet kryper allt längre ner i åldrarna. På tisdagen meddelade såväl Lovisa som Borgå att det nu är dags för grundfriska över 40-åringar.

I Borgå inleds coronavaccinationerna för 40–44-åringar födda mellan 1977 och 1981 – nästa vecka, från den 17 maj.

Tidsbeställningen öppnas på onsdagen, den 12 maj, klockan 10. För bokning finns hundratals tider för veckan som börjar den 17 maj, och tider för därpå följande vecka öppnas vartefter tiderna fylls. Vaccinationer ges även under kvällar. Vaccinet är Pfizer Biontech.

Vaccinationstider finns också hela tiden för de ålders- och riskgrupper som påbörjats tidigare.

Vaccinationerna ges i Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1.

Vaccinationstid beställs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi. Om elektronisk tidsbeställning inte är möjlig, får man en vaccinationstid också per telefon. Tidsbeställningsnumret är 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst.

Närmare information hittas på Borgå stads webbsidor.

Data saknas

En del uppgifter om vaccinationer saknas i Omakanta (Mina Kanta-sidor) och systemet uppger att vaccinationsuppgifterna inte finns. Problemet har utretts och det borde lösa sig med en programuppdatering.

– Även om uppgiften om vaccinationen saknas i Omakanta så har uppgiften registrerats i patientdatasystemet. Den vaccinerade behöver inte göra något även om uppgiften just nu saknas i Omakanta, säger chefläkare Kati Liukko.

40 till 49-åringar i Lovisa

I Lovisa och Lappträsk inleds vaccinationerna för grundfriska personer i ålder 40–49 år. Tidsbeställningen öppnas den 12 maj klockan 12. Vaccinationen sker med Modernas vaccin.

Vaccinationer ges enbart med tidsbeställning. Beställ i första hand tid via tidsbeställningstjänsten för Nylands kommuner, www.coronavaccinbokning.fi. Man kan även ringa vardagar klockan 8–16, telefonnummer 0444 555 360.

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats.