Dags att ta det psykiska illamåendet på allvar!

Frida Sigfrids skriver om psykiskt välbefinnande.

Var tredje högskolestuderande i Finland lider av depression- eller ångestsymptom. Dessa siffror talar sitt klara språk om att dagens mentalvårdstjänster inte är tillräckliga. I och med reformen av social- och hälsovården har vi dock en ypperlig möjlighet att lösa krisen.

Jag vill se ökade satsningar på mentalvården också i Östra Nyland. Vi måste öka antalet lågtröskeltjänster där unga kan få samtalsstöd utan att boka tid. Vi måste se till att satsa både på den förebyggande vården, men också ha resurser att ingripa då problemen redan är stora.

Om vi vill ha en högre sysselsättningsgrad, ökade skatteintäkter och kunna upprätthålla vårt välfärdssamhälle i framtiden, måste vi satsa på den generation som nu håller på att falla mellan stolarna i vårt samhälle. Att inte ingripa är alltid dyrare än att satsa på befolkningens välmående.

Frida Sigfrids

Ordförande för Svensk Ungdom

Kandidat i välfärdsområdesvalet i Östra Nyland