Dags att skifta fokus?

I början av 1980-talet lanserade sociologerna Nils Christie och Kettil Bruun begreppet "den gode fienden", för att beskriva den funktion drogerna fått i vårt samhälle. I fokus låg det samhälleliga pri...