Dags att se upp för älgar

VARNAR. Christoffer Wickholm, marknadsföringschef, och Erik Valros, verkställande direktör Lokaltapiola i Nyland vill fästa uppmärksamhet vid att risken för älgolyckor nu är som störst. Bild: Jannika Lindén

Hälften av älgkrockarna sker under årets fyra sista månader. Det är nu man ska vara extra försiktig när man kör – speciellt om det är mörkt, regnigt och dålig sikt.

Lite överraskande har antalet älgkrockar ökat en aning under senare år medan de flesta andra slags trafikolyckor minskat.

– Antalet älgolyckor i trafiken korrelerar rakt med hur stor älgstammen är, och den är nu lite större än för några år sedan, säger Erik Valros som är verkställande direktör för försäkringsbolaget Lokaltapiola i Nyland.

Valros och marknadsföringschefen Christoffer Wickholm vill passa på att påminna om att risken för att köra på en älg eller en vitsvanshjort är extra stor på hösten. Älgdjuren rör sig morgon och kväll, och också jakten, som börjar i oktober, gör att älgarna rör sig mer än vanligt.

– Av de älgskador som LokalTapiola ersatte inträffade största delen mellan klockan sju och nio på morgonen eller mellan fem och åtta på kvällen, säger Erik Valros.

Älgkrockar 2017

1 824 älgolyckor inträffade i Finland. Det är lite färre än 2016 (1881), men älgkrockarna har ökat stadigt i antal sedan 2011.

145 personer skadades i älgkrockar i Finland.

97 procent av älgkrockarna skedde på landsvägar.

3 personer dog i en älgkrock.

62 miljoner euro kostade älgolyckorna för samhället var i fjol.

Källa: Trafikverket

Vill man undvika att krocka med en älg eller hjort gäller det att se upp. Man ska köra enligt fartbegränsningarna – ju större hastighet desto större är risken för att skadas i en krock. På vägavsnitt där det varnas för älg ska man vara extra försiktig. Om man ser en älg och lyckas väja för den är det bra att varna andra bilister så de också uppmärksammar faran.

Enligt Trafikskyddet sker det omkring fem älgolyckor per hundra miljoner körda kilometer. Det är inte mycket, men för den som råkar krocka med en älg eller en hjort är det ingen tröst att vara ovanlig.

– Därför vill vi påminna om att det nu är större risk för en älgolycka. Det är försäkringsbolagens skyldighet, säger Erik Valros.

Av de kollisioner med älgdjur som Lokaltapiola i Nyland ersatte i fjol hände nästan en femtedel i november. Den största enskilda ersättningen var nästan 53 000 euro.