Dags att ryta till om tillstånd för jättekross

ORO FÖREKOMMER. Både i Borgå och Sibbo finns en viss oro för konsekvenserna av ett jättekrossprojekt.Bild: Kristoffer Åberg

Cirka 3,4 miljoner kubikmeter stenmaterial bryts i Söderveckoski under 20 år om Vekkox får det miljötillstånd bolaget nu ansöker om. Dessutom tas det emot 1,37 miljoner kubikmeter rena jordmassor och betongstycken. Lastbilstrafiken till platsen ger upphov till högst 60 fordon per dag.

En kungörelse finns till påseende på anslagstavlorna i Sibbo och Borgå fram till den 11 april. De offentliga handlingarna kan också läsas på www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Vekkox har redan verksamhet på området Slåtliden i den aktuella byn. En del av området har marktillstånd beviljat av Borgå stad och det är i kraft till den 10 juni i år. Nylands miljöcentral har beviljat ett miljötillstånd som är i kraft tillsvidare. Det gäller brytning och krossning av stenmaterial. En miljökonsekvensbedömning gjordes 2016.

Vekkox planerar bygga en skyddsvall för att minimera miljöpåverkan. Miljökonsekvenserna av projektet är buller, damm och trafikolägenheter. Vallen ger skydd mot buller och vibrationer, dammspridningen begränsas genom en inkapslad krossningsenhet och via vätning.

Både i Sibbo och Borgå har det förts en livlig diskussion om den planerade jättekrossen och man har oroat sig för de olägenheter projektet kan medföra. Trafiken till och från Slåtliden går i huvudsak längs rutten Borgåleden – Sköldvikvägen – Helsingforsvägen samt längs service- och privatväg.