Dags att kavla upp ärmarna

GRUPPARBETE. Arkitekt Julius Kekoni (t.h.) berättar för landskapsarkitekt Mika Varpio och medlemmen i stadsutvecklingsnämnden Laura Karén (SFP) om arbetsuppgiften som går ut på att fundera på olika lösningar för kompletteringsbyggande i centrum. Bild: Kristoffer Åberg

I går hade stadsbor, företagare, fastighetsägare och beslutsfattare chansen att tycka till om hur centrum ska utvecklas. – Nu börjar det vara tid att välja i vilken riktning vi vill utveckla staden, säger biträdande stadsdirektör Fredrik von Schoultz inför seminariet i Konstfabriken.

Drygt femtio personer hade bänkat sig i Fabrikssalen på torsdagseftermiddagen för att bekanta sig med olika preliminära utvecklingsmodeller för Borgå centrum. De har tagits fram av arkitektkollektivet Uusi Kaupunki och konsultföretaget WSP-Finland utifrån material som samlats in från tidigare centrumseminarier. Efter presentationen var det dags för deltagarna att ta ställning till och utveckla modellerna i arbetsgrupper.

– När vi gjorde upp utvecklingsförslagen frågade vi även helt vanliga stadsbor om vad de anser är bra och vad de ser som problematiskt i Borgå. Ett tema som ofta kom upp var den väldiga massa som Citymarket- och Elantokvarteren utgör. De skapar en "mur" mellan Gamla stan och den nyare empirestaden och det ses som ett problem. Bland de positiva sakerna nämnde många att de gillar att spana in på de inhägnade gårdarna i Gamla stan. Stadsdelen är öppen men lite tillsluten samtidigt, det gillar folk, säger arkitekt Julius Kekoni på byrån Studio Puisto som ingår i Uusi Kaupunki.

Återhållsamt och radikalt

Arkitekterna och konsulterna har låtit idéerna flöda fritt då de tagit fram olika utvecklingsförslag för torget, Nimbuskvarteret, strandområdet och trafiklösningarna i centrum i allmänhet. Till de mer radikala hör en kraftig tillbyggnad på höjden i Nimbuskvarteret, att flytta busstationen till Citymarket och att stänga av flera av de stora gatorna i centrum för biltrafik.

Jouni Ikäheimo från WSP konstaterar att om man vill öka antalet gång- och cykelleder i centrum leder det automatiskt till att parkeringsplatserna blir färre. Timo Kärkinen, även han från WSP, säger att en färsk enkät visar att det inte råder någon större brist på p-platser i Borgå. På många parkeringsplatser är användningsgraden låg och över femtio procent av personerna som svarade på undersökningen konstaterade att de inte har något problem med att hitta parkeringsplatser.

– Men man bör minnas att bilen är en bra dräng men dålig husbonde. Butiksägarna i centrum vinner inget på att en massa bilar susar förbi på gatorna, det är människor till fots som är de potentiella kunderna. Jag vill absolut inte ta bort bilarna från centrum men jag skulle vilja vända utvecklingen lite, säger han.

Även i Borgå har det talats om att bygga en parkeringsgrotta under torget, men Kärkinen påminner om att det är en mycket dyr lösning som dessutom inte minskar trafiken in till centrum.

– Ett parkeringshus skulle vara ett förmånligare alternativ. Många människor associerar parkeringshus med fula betongkolosser och det är ofta slutresultatet om man vill bygga billigt. Men ute i världen finns det också exempel på parkeringshus som sitter bra i sin omgivning.

Kom ihåg realismen

SFP-politikerna Laura Karén och Patrik Björkman får efter presentationerna plats i samma arbetsgrupp. De har lite olika syn på kontentan av seminariet hittills.

– Jag tycker det här är helt superintressant och inspirerande. Det har länge talats om att utveckla centrum och jag tror att nu kan saker på riktigt börja hända. Det är klart att ett sådant här arbete tar tid och till exempel Nimbuskvarteret är inte i stadens ägo. Men i det här skedet är det bra att det finns även högt flygande visionen, säger Karén.

Björkman å sin sida efterlyser mera realism.

– Här presenterades många bra idéer men man borde fundera på vilka byggnader staden på riktigt har någon möjlighet att ändra på. Till exempel när det gäller förslaget att flytta busstationen till Citymarket ligger realismen väldigt långt borta. Om vi på riktigt vill komma i gång med arbetet med att utveckla centrum borde vi börja med små förändringar. Till exempel kunde man under en sommar göra Biskopsgatan mellan Lundi och Citymarket bilfri på prov och samla in erfarenheter.

Han tillägger att staden via de fastigheter och områden den äger kan starta en positiv trend som även de privata fastighetsägarna kan haka på.

– För jag tror inte att de kommer att ta det första steget. Om staden inte gör något så kommer vi att sitta här och diskutera samma saker ännu om tio år.

Mer läsning